Karta zawodnika

Imie: Konrad

Nazwisko: Stefański

Rok urodzenia: 1966


Klasa:

Klub: OLMET-OSTSPED Ostrów Wlkp.


16-18/09/2016 ZO-1* B-skoki JASZKOWO
Miejsce Konkurs Koń Wynik
20-28 KL.L - Dokł bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 Kastor / Peres 4
1 KL. P - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 Kastor / Peres 0/0/28,88
32 P - Zwykły Tabela A, Art. 238.2.1 Kastor / Peres 12/56,40
29-01/05/2016 ZR B-skoki JAKUBOWICE
Miejsce Konkurs Koń Wynik
1-59 KONK NR 3 -KL.L dokł.bez rozg.art 238.1.1 Kastor / Peres 0
4 KONK NR 4 -KL.P zwykły art.238.2.1 Kastor / Peres 0/51,9
1-57 Konk nr 9 - L 100 dokł. bez rozgrywki art.238.1.1 Kastor / Peres 0
2 Konk nr 10 - P 110 o wzr,st trud z jokerem art.269.5 Kastor / Peres 44/39,84
09-10/04/2016 HZR B-skoki JASZKOWO
Miejsce Konkurs Koń Wynik
1 5 / L / -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 Kastor / Peres 0/47,23
14 6 / P / -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 Kastor / Peres 4/50,38
27-29/11/2015 HZO-B2* III eli. HPP + ZR B-skoki JASZKOWO
Miejsce Konkurs Koń Wynik
1-12 R2 / L / Dokładności bez rozgrywki , Art. 238.1.1 Kastor / Peres 0
19 R6 / P / Zwykły Tabela A, Art. 238.2.1 Kastor / Peres 8/58,24
24-27/09/2015 ZO-B2* CSN +ZR B-skoki JAKUBOWICE
Miejsce Konkurs Koń Wynik
20-27 ZR7 / L / 100, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 Kastor / Peres 4
4 ZR8 / P / 110, zwykły art.238.2.1 Kastor / Peres 0/62,83
16 ZR12 / P / 110 o wzra stop trudn z jockerem art.269.5 Kastor / Peres -1
01-02/08/2015 ZOB1* (CSN) i ZR Grand Prix ZM B-skoki OLSZA
Miejsce Konkurs Koń Wynik
38 2R / P / art. 238.2.1 zwykły (wys. 110 cm) Lizbona / Mangan 4/84,33
44 3R / N / art. 269.5 z jokerem (wys. 120 cm) Lizbona / Mangan 10/63,88
49 5R / P / art. 274.5.3 dwufazowy (wys. 110 cm) Lizbona / Mangan 4/66,53
24-26/07/2015 XV CSN (2*) i ZR B-skoki ZAGÓRÓW
Miejsce Konkurs Koń Wynik
39 2R / P / Zwykły, art. 238.2.1 Lizbona / Mangan 8/62,83
25 3R / N / Zwykły, art. 238.2.1 Lizbona / Mangan 4/71,80
25 5R / P / Dwufazowy, art. 274.5.3 Lizbona / Mangan 4/54,75
11 8R / P / O wzrastającym stopniu, art. 269.5 Lizbona / Mangan 43/46,51
30-31/05/2015 ZR B-skoki JAKUBOWICE
Miejsce Konkurs Koń Wynik
13 nr 5 - P (110) o wzrast. stopn. trudności z Jokerem art.269.5 Lizbona / Mangan 44/38,23
61 nr 6 - N (120) zwykły art.238.2.1 Lizbona / Mangan 16/55,39
63 nr 11 - P (110) dwufazowy 274.5.3 Lizbona / Mangan 13/56,75
01-03/05/2015 ZR, DiM B-skoki JAKUBOWICE
Miejsce Konkurs Koń Wynik
31 Konk nr 4- kl.P o wzrast.st.trud.z Jokerem art.269.5 Lizbona / Mangan 12/37,96
49 R5 / N / (120 cm) zwykły art.238.2.1 Lizbona / Mangan 20/65,21
41 Konk R10 / P / (110) zwykły art.238.2.1 Lizbona / Mangan 8/47,69
26 Konk R11 / N / (120) zwykły art.238.2.1 Lizbona / Mangan 4/50,54
10-12/04/2015 HZO-B3* (CSN) - elim. HPP+HZR B-skoki WOLICA
Miejsce Konkurs Koń Wynik
28-38 Konk nr 9 P dwufazowy Lizbona / Mangan 4/52,75
15 Konk nr 10 N dwufazowy Lizbona / Mangan 0/4/30,63
20 Konk nr 13 P zwykły Lizbona / Mangan 12/74,38
27-01/03/2015 HZO-B3*+ ZR - III Elim HPP B-skoki LESZNO
Miejsce Konkurs Koń Wynik
1-20 r3 / L / dokł. bez rozgr- art.238.1.1 Lizbona / Mangan 0
35 r4 / P / zwykły - art.238.2.1 Lizbona / Mangan 4/66,00
1-5 r5 / L / dokł.bez rozgr. - art.238.1.1 Lizbona / Mangan 0
4 r6 / P / zwykły - art.238.2.1 Lizbona / Mangan 0/55,40
19-21/12/2014 Halowe Gwiazdkowe ZR B-skoki Jaszkowo
Miejsce Konkurs Koń Wynik
42 2 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (19-12-2014) Lizbona / Mangan 4/45,90
55 3 - N - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (19-12-2014) Lizbona / Mangan 20/64,15
16 6 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 Lizbona / Mangan 0/ 52,78
59 7 - N - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 Lizbona / Mangan 14/80,86
17-19/10/2014 HZO-B1*+ ZR B-skoki LESZNO
Miejsce Konkurs Koń Wynik
33 Konk nr R4 - kl.P regionalny - (110) zwykły Lizbona / Mangan 4/67,49
52 Konk nr R5 -kl. N - (120) zwykły Lizbona / Mangan 8/70,17
47 Konk.nr R9 - kl.P - (110) zwykły Lizbona / Mangan 8/66,08
39 Konk. nr R 10 -kl. N - (120) zwykły Lizbona / Mangan 4/62,11
23 Konk. nr R14 - kl.P - (110) zwykły Lizbona / Mangan 12/64,77